Con Air - lot skazańców

1616
Con Air - lot skazańców

Opis

Samolot przewożący najniebezpieczniejszych skazańców zostaje przez nich opanowany. Zwolniony warunkowo Cameron, będąc na pokładzie, stara się powstrzymać kryminalistów.